Centralnom grijanju nagrada ”Nacionalno priznanje BH izvrsnosti za 2015. godinu”


Na 2. Konferenciji poslovne izvrsnosti, koja je održana 5.11.2015. godine u Banja Luci, uručena su Nacionalna priznanja ”Nacionalno priznanje BH izvrsnosti za 2015. godinu” i ”Ličnost BH izvrsnosti za 2015. godinu”. Organizator Konferencije je Udruženje za poslovnu izvrsnost u partnerstvu sa Direkcijom za evropske integracije Vijeća ministara BiH i Centrom za unaprjeđenje korporativnog upravljanja Banja Luka.

centralnogrijanje

Prema raspisanom Javnom pozivu, na prijedlog Odbora ocjenjivača i Savjeta Nacionalnog priznanja BH izvrsnosti, Programski odbor dodijelio je ”Nacionalno priznanje BH izvrsnosti za 2015. godinu” za tri poslovne organizacije koje su imale najbolje iskazane performanse ocjenjene prema modelu BH izvrsnossti:Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, Općina Cazin i Centralno grijanje d.d. Tuzla. U kategoriji ”Ličnost BH izvrsnosti za 2015. godinu” poslovnih žena i poslovnih muškaraca, epitete najboljih ponijeli su Dr. sc. Biljana Baraković iz Banja Luke i Đemal Memagić iz Olova.