Saglasnost za nastavak eksploatacije kamena


Vlada TK donijela je Odluku kojom daje saglasnost na obnovu Ugovora o koncesiji za eksploataciju kamena krečnjaka na loaklitetu „Drijenča“, Malešići u općini Gračanica koji je zaključen između Ministarstva induatrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona i privrednog društva „Kamenolom Drijenča“ d.o.o. Gračanica.

kamenolom

Ugovor se obnavlja na period od 2,5 godina i važi od 1.9.2015. do 31.3.2018. godine. Jednokratna koncesiona naknada za period od 2,5 godina iznosi 12.812,50 KM i biće plaćena u četiri kvartalne rate i to prva rata u iznosu od 3.203,20 KM prije potpisivanja Ugovora o koncesiji a ostale tri rate u roku od jedne godine od dana potpisiavanja Ugovora o koncesiji. Tekuća koncesiona naknada iznosi 0,53 KM/m3 čvste mase mineralne sirovine kamena krećnjaka.