Odluke o dodjeli koncesije


Vlada TK donijela je Odluku o dodjeli koncesije  za korištenje vode vodotoka rijeke Spreče, za objekat mini hidroelektrana na rijeci Spreči, u naselju Donja Orahovica privrednom društvu „EEH HIDROENERGIJA“ d.o.o. Gračanica, na period od 30 godina, računajući od dana zaključenja ugovora o dodjeli koncesije. Jednokratna koncesiona naknada za koncesioni period od 30 godina iznosi 47.000,00 KM bit će plaćena u cijelosti prije zaključenja ugovora o koncesiji. Tekuća koncesiona naknada iznosi 0,003 KM/kWh i zavisit će od količine proizvedene električne energije, koja će se utvrđivati kvartalno, s tim da TKN ne može biti manja od 7.774,20 KM na godišnjem nivou.  

Bego15B 


Vlada je donijela Odluku kojom Privrednom društvu „PAPAGO“ d.o.o. Lukavac dodjeljuje koncesiju za zahvatanje vode iz bušenog bunara PV-1 na izvorištu „Planinsko vrelo“, lokalitet Bregovi, naselje Devetak, općina Lukavac, u cilju flaširanja na period od 20 godina. Jednokratna koncesiona naknada za koncesioni period od 20 godina iznosi 35.000,00 KM, i ista će u cijelosti biti plaćena prije zaključenja ugovora o koncesiji. Tekuća koncesiona naknada  iznosi 2,00 KM/m3 flaširane vode, i zavisit će od količine flaširane vode, koja će se utvrđivati kvartalno, s tim da iznos TKN ne može biti manji od 1.161,60 KM/godišnje.