Besplatni seminari za menadžere i uposlenike privrednih subjekata


Kantonalna privredna komora Tuzla, u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Tuzla, realizira projekat "Provedba edukativnih programa u funkciji implementacije koncepta cjeloživotnog učenja", u okviru kojeg će se održati besplatni seminari za menadžere i uposlenike privrednih subjekata iz Tuzlanskog kantona.

KPKTZ


Teme seminara:

  • DIGITALNI MARKETING

Dizajniranje i obrada hipermedijalnih sadržaja
Digitalni kanali komunikacije
Tržište digitalnog marketinga
Digitalna kampanja
Praktični rad

  • VJEŠTINA KOMUNICIRANJA U PRODAJI

Ovladavanje fazama prodajnog procesa.
Primjene emocionalne inteligencije u vođenju prodajnih razgovora.
Razvijanje verbalnih i neverbalnih komunikacijskih vještina.
Uloga materijalnih i nematerijalnih kompenzacija u motivisanju prodajnog osoblja.

  • OSNOVI FINANSIJSKE ANALIZE U EXCELU

Problematika vremenske vrijednosti novca
Mjerenje rizika i prinosa pojedinačnih vrijednosnih papira
Analiza portfolija od dva vrijednosna papira

  • STATISTIČKA ANALIZA I OBRADA PODATAKA

MS EXCEL kao alat za statsitičku obradu podataka
Standardne funkcije
Analysis toolpak
Priprema i unos podataka
Crtanje grafikona
Deskriptivna statistika
Formiranje uzoraka
Regresiona i korelaciona analiza

Seminari u trajanju od 12 sati (tri dana) će se održavati u Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla i na Ekonomskom fakultetu u Tuzli. Termini održavanja će naknadno biti utvrđeni sa svakom grupom pojedinačno, u skladu s mogućnostima polaznika seminara.
Svi zainteresovani kandidati se mogu prijaviti, popunjavanjem PRIJAVNOG OBRASCA i slanjem na e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili fax: 035/369-552. Kontakt osoba Edina Kurtić. Moguće je učešće više polaznika iz istog preduzeća. Broj mjesta je ograničen.