Trening u Komori 8. juna


"Javno zastupanje i lobiranje usmjereno na konkretno rješavanje problema u lokalnim zajednicama“

KPKTZ
Centar za okolišno održivi razvoj Sarajevo (COOR) organizuje trening na temu "Javno zastupanje i lobiranje usmjereno na konkretno rješavanje problema u lokalnim zajednicama“. Trening će se, za područje Tuzlanskog kantona, održati u ponedeljak 8. juna 2015. godine, sa početkom u 10,3o sati uprostorijama Kantonalne privredne komore Tuzla, Trg Slobode bb, Tuzla. Specifični cilj treninga jeste unapređenje znanja i vještina i osposobljavanje aktivista nevladinih organizacija za prepoznavanje problema, artikuliranje i argumentirano zagovaranje rješavanja prepoznatih problema. Projekat „Akcije donose promjene“ provodi COOR uz finansijsku podršku Fondacije Heinrich Böll (Ured za BiH) u periodu 01.04.-30.11.2015. godine. Projekat će uključiti nevladine organizacije koje se bave pitanjima zaštite okoliša i doprinose jačanju demokratskih procesa u 4 geografske regije u Bosni i Hercegovini direktno, a širenjem pozitivnih primjera i medijskim praćenjem i promoviranjem indirektno će obuhvatiti i cjelokupnu građansku zajednicu širom Bosne i Hercegovine, sa ciljem da se kroz projektne aktivnosti promovira odgovornost nevladinog sektora da samostalno preuzmu inicijativu i aktivno učestvuju u okolišno-političkim procesima odlučivanja.
Poziv za trening, Prijavni obrazac, Dnevni red na www.kpktz.ba.