Pozorište mladih: prezentacija grupe starijeg uzrasta

Dramski studio za djecu, mlade i odrasle
Početna faza 2019.

Javna prezentacija grupe starijeg uzrasta 2.
PETAK, 5.7.2019. godine u 19.00 sati.
Na sceni Pozorišta mladih Tuzle/dvorana Kaleidoskop

Pozoristemladih

Lideri/saradnici: Adnan Mujkić, Lejla Pačariz, Tarik Kačapor

Polaznici:
Adi Čanović
Amina Kulić
Bekir Gazibegović
Boris Mušecki
Din Omeragić
Elma Štalić
Ema Hrnčić
Faris Delić
Filip Pelemiš
Hena Trutović
Irmela Prcić
Muhamed Gazibegović
Robert Andrić
Tarik Dedajić
Vildana Nuhanović

Ulaz slobodan. Dobrodošli.