Sumnje u kršenje osnovnih prava djeteta


Saopštenje za javnost Komisije za ljudska prava i slobode

pravadjeteta

 
Predsjednik Komisija za ljudska prava i slobode Gradskog vijeća Tuzla, Mirnes Ajanović u ime Komisije OSUĐUJE sramotno postupanje Vlade TK i Ministarstva finansija koji već deset mjeseci kasni sa isplatom dječijeg dodatka koji u posljednjih nekoliko godina iznosi MIZERNIH 20,00 KM mjesečno po djetetu, a za porodice sa troje i više djece u visini od 40,00 KM. Iznos ovog socijalnog davanja apsolutno ne može da zadovolji ni najosnovnije potrebe djeteta. Posebno su u teškom položaju djece bez oba ili jednog roditelja, porodice koja imaju dijete sa invaliditetom, djeci oboljeloj od celijakije, TBC, leukemije, karcinoma i šećerne bolesti, a koji imaju potrebe za posebnim režimima ishrane, lijekovima, dodatnim pomagalima i sl. Navedeno postupanje Vlade TK i Ministarstva finansija TK predstavlja kršenje, ne samo zakona i podzakonskih akata kojim se uređuju pitanja socijalne politike, nego i Konvencije o pravima djeteta koja u skladu sa članom II tačka 2. Ustava BiH ima prioritet nad svim ostalim zakonima. Naime, član 27. Konvencije obavezuje državu potpisnicu  da prizna pravo svakom djeteta na životni standard koji odgovara njegovom fizičkom, mentalnom, duhovnom, moralnom i društvenom razvoju, te obezbijedi  prednost u pružanju  socijalne sigurnosti, uključujući socijalno osiguranje.  S tim u vezi država je obavezna da poduzme sve potrebne mjere da se postigne potpuno ostvarenje ovog prava u skladu sa svojim nacionalnim zakonom. Komisija podsjeća da su članom 41. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu („Službene novine TK“ broj: 17/15) propisani pririteti izvršavanja Budžeta TK:
„(1) Budžet će se izvršavati po slijedećim prioritetima:
    otplate kamata i duga Kantona
    plaće i naknade troškova svih zaposlenih kod budžetskih korsnika
    transferi za socijalnu politiku
    transferi za BIZ
    transferi za poljoprivredu
    tekući transferi i kapitalni izdaci
    ostalo
(2) Izuzetno Budžet će se izvršavati promjenom redoslijeda prioriteta utvrđenih u stavu (1) ovog člana kad to zahtijeva tekuća likvidnost ili druge okolnosti na koje Ministarstvo finansija i Vlada TK ne mogu uticati.“ Obzirom da je članom 41. stavom 2. citiranog Zakon propisana mogućnost promjene prioriteta, a prema saznanjima komisije ostala davanja, koja su na listi prioriteta, se uredno isplaćuju, tražimo od Vlate TK i Ministarstva finasija da dostave informaciju koje su to okolnosti koji se uticale na promjenu redoslijeda prioriteta i neuplaćivanje dječijeg dodatak 10 mjeseci. Komisija za ljudska prava traži do Tužilaštva TK da ispita da li u navedenom nesavjesnom, neodgovornom i protuzakonitom postupanju Vlade TK ima elemenata izvršenje krivičnog djela Nesavjestan rad u službi iz člana 387. Krivičnog zakona FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 35/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14 i 76/14). Komisija za ljudska prava traži da se HITNO I BEZ ODLAGANJA osiguraju planirana sredstva za uplatu dječijeg dodatka, posebno imajući u vidu da je navedeno postupanje atak na najranjiviju kategoriju stanovništva.
Zamjenik predsjednika Komisije za ljudska prava i slobode GVT
Muamer Dedić

 • GV

  • Održane sjednice komisija Gradskog vijeća Tuzla

   Održane sjednice komisija Gradskog vijeća TuzlaTokom jučer održanih sjednica, članovi Komisije za statutarna pitanja i propise, Komisije za poduzetništvo i Komisije za ekonomske odnose razmatrali su i prihvatili Odluku o pokretanju postupka...

  • Održana 2. sjednica Gradskog vijeća Tuzla

   Održana 2. sjednica Gradskog vijeća TuzlaNa 2. sjednici Gradskog vijeća Tuzle usvojen je Nacrt budžeta grada Tuzle za 2017. godinu u iznosu od 48 miliona i 500 hiljada KM. Budžet čine prihodi u iznosu 45.720.517,51 KM, neutrošena sredstva...

  • Održana 1. sjednica Kolegija Gradonačelnika Grada Tuzle

   Održana 1. sjednica Kolegija Gradonačelnika Grada TuzleU prostorijama Gradske uprave Tuzla, u utorak, 29.11., održana je 1. sjednica Kolegija Gradonačelnika, na kojoj je prezentirana Informacija o realizaciji projekata komunalne infrastrukture u toku...

  • Novi predsjedavajući GV Tuzla Aleksandar Vujadinović

   Novi predsjedavajući GV Tuzla Aleksandar VujadinovićU Tuzli je održana prva, konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Tuzle. Ovo predstavničko tijelo građana Tuzle  izabrano je za period 2016-2020. godina. Sjednici su prisustvovali svi vijećnici, njih 31,...

  • Zaključci Gradskog vijeća

   Zaključci Gradskog vijećaGradsko vijeće je jučer, 14. septembra upriličilo 26.redovnu sjednicu.  Zaključci sa ove sjednice, klikom na sliku dole...

  • Sumnje u kršenje osnovnih prava djeteta

   Sumnje u kršenje osnovnih prava djetetaSaopštenje za javnost Komisije za ljudska prava i slobode  Predsjednik Komisija za ljudska prava i slobode Gradskog vijeća Tuzla, Mirnes Ajanović u ime Komisije OSUĐUJE sramotno postupanje Vlade TK i...

  << < 1 2 3 4 5 6 > >>

umel1

sporticus

vip

komora

piemonte1

roda4

autoprom2a

imel2

izazovb

 autor agencija2

lansbi

grad na zrnu soli

beko

 pavic1

cydonia

golden jan 2018a

 seif

nipex1

sos

dada

kapija3

grad tuzla1

vlada tk1