Danas sjednica GV Tuzla


Danas će biti održana deseta redovna sjednica GV Tuzla. Predviđeno je da se  razmatra  Izvještaj o izvršenju budžeta  za prvo polugodište 2017. godine, kao i Izvještaj o  korištenju tekuće rezerve  za isti period. Pored ostalog, trebalo bi da se usvaji nekoliko Odluka, među kojima je Odluka o osnivanju  Turističke zajednice Grada, a konačnu riječ vijećnici treba da daju i kada je u pitanju izmjena Regulacionog plana  prostorne cjeline  „Stupine“.Na sjednici Gradskog vijeća razmatraće se i Odluka o izboru nosioca prava građenja neposrednom pogodbom  uz saglasnost na zaključivanje ugovora o osnivanju prava građenja na nekretninama  u vlasništvu Grada, te Nacrt Strategije za mlade Grada za period 2017.- 2026. i Nacrt Plana upravljanja otpadom u Gradu do 2022. godine. Iz obimnog dnevnog reda, u najavi sjednice, izdvajamo,  da će biti riječi i o Akcionom planu politike socijalnog uključivanja  2017.-2018., i  Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu korištenja ,redu i radu na taksi stajalištima i kriterijima za  dodjelu taksi stajališta.

GVsjednice

31.8.2017. godine

umel1

sporticus

vip

komora

piemonte1

roda4

autoprom2a

imel2

izazovb

 autor agencija2

lansbi

grad na zrnu soli

beko

 pavic1

cydonia

golden jan 2018a

 seif

nipex1

sos

dada

kapija3

grad tuzla1

vlada tk1