- Poništenje Javnog oglasa i objava ponovnog Javnog oglasa za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencije kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih -

 

Na osnovu odluke Drugostepene komisije za raspodjelu sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih u Zapisniku broj 02/14-5360-2019/2 od 03.10.2019.godine ,te člana 4. Odluke o subvencioniranju kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih („Službeni glasnik Grada Tuzla“ broj 7/19) i Rješenja o imenovanju Prvostepene komisije broj 02-14-5359 od 19.08.2019. godine, Prvostepena komisija za raspodjelu sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih objavljuje

PONIŠTAVA SE JAVNI OGLAS za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencije kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih

objavljen dana 23.08.2019.godine na web stranici Grada Tuzla, i oglasnoj tabli Službe za boračko-invalidsku zaštitu,stambene poslove i integraciju raseljenih lica Grada Tuzla, kao i Preliminarna lista objavljena 20.09.2019.godine, zbog nepravilnosti u tekstu Javnog oglasa i ujedno objavljuje ponovni

JAVNI OGLAS za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencije kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih

Kompletan tekst Javng oglasa i pripadajuće obrasce / izjave, klikom...

grad tuzla

 cydonia2

solana1

adriatic

lovic

kurkumin

izazovb

TQM

imel2

fana

vip

 dogma

 

 pavic1

Banner Lukavac 180x112

golden nov 2019

emma

tztk

piemonte1

Fare

autor agencija4

kapija3

grad tuzla1

vlada tk1