Shodno preporuci Federalne uprave civilne zaštite  Sarajevo, za preduzimanje preventivnih mjera zaštite i spašavanja od požara na otvorenom prostoru,na području Federacije Bosne i Hercegovine, Služba civilne zaštite grada Tuzle, u cilju sprječavanja povećane opasnosti i pojave požara u predstojećoj proljetno/ljetnoj sezoni izdaje sljedeće upozorenje:
- SMEĆE I TEHNOLOŠKI OTPAD I LOŽENJE VATRE NE RADITI NA OTVORENOM PROSTORU U BLIZINI POŽARNO OPASNIH OBJEKATA, ŠUMA I - POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA ZASIJANIH ŽITARICAMA I DRUGIM KULTURAMA.
- ORGANSKI OTPAD NE SPALJIVATI , NEGO DA GA KORISTITI ZA DOBIJANJE KVALITETNOG ORGANSKOG ĐUBRIVA.
- OKO STAMBENIH I DRUGIH OBJEKATA UKLONITI OTPAD I NISKO RASTINJE, KOJE MOŽE PRENIJETI POŽAR.
- PRILIKOM BORAVKA U PRIRODI VODITI RAČUNA O MOGUĆIM  UZROČNICIMA POŽARA: NEUGAŠENI OPUŠCI, NEUGAŠENA VATRA, BAČENI STAKLENI PREDMETI, AMBALAŽA I DRUGO.

pozar


- UKOLIKO JE SPALJIVANJE NEOPHODNO GRAĐANI SU TO DUŽNI UČINITI UZ POŠTIVANJE SLJEDEĆIH MJERA:

  •     Spaljivati suhi korov i biljni otpad na dovoljnoj udaljenosti od ruba šumskog zemljišta,
  •     Spaljivanje vršiti u za to pripremljenim rupama ili na tlu koje mora biti očišćeno od trave i drugog zapaljivog materijala,
  •     Ne spaljivati otpad ukoliko vremenski uslovi to ne dopuštaju (vjetar, velike vrućine)
  •     Oko otpada koji se spaljuje očistite prostor od drgog zapaljivog materijala da ne bi došlo do širenja vatre,
  •     Ne spaljivati istovremeno sav otpad, paliti ga u manjim količinama,
  •     Pri spaljivanju korova i biljnog otpada moraju biti prisutne osobe koje su zapalile vatru, i imati osnovna sredstva i opremu za početno gašenje požara (lopatu i posudu sa vodom) pored mjesta na kojem se vrši spaljivanje ,
  •     Ne napuštati mjesto paljenja sve dok se vatra ne ugasi.

ZAKONOM O ZAŠTITI OD POŽARA I VATROGASTVU NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA („Službene novine Tuzlanksog kanotna“ broj:1/12) članom 37. predviđeno je novčanom kaznom od 100 DO 800 KM kaznit će se za  prekršaj fizičko lice, ako svojim postupcima ugrožava  živote i imovinu drugih vlasnika ili pojedinaca.
AKO I PORED SVIH PODUZETIH MJERA IPAK DOĐE DO POŽARA POTREBNO JE ODMAH OBAVIJESTI  PROFESIONALNU VATROGASNU JEDINICU  NA BROJ  123 i OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE NA BROJ 121.

 pavic1

vip

Banner Lukavac 180x112

kurkumin

autor2

 tztk

fana

imel2

izazovb

 autor agencija4

grad na zrnu soli

umel1

 cydonia2

sporticus

golden dec 2018

 seif1

piemonte1

emma

 

nipex1

kapija3

grad tuzla1

vlada tk1