Puraćka ćaska na putu ka UNESCO-u


– Umijeće pripremanja i služenja uvršena na Preliminarnu otvorenu listu nematerijalnog kulturnog naslijeđa FBiH -

KUDPuracic

Povodom uvrštavanja Puraćke ćaske – umijeće pripremanja i služenja na Preliminarnu otvorenu listu nematerijalnog kulturnog naslijeđa FBiH je u prostorijama Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona upriličen je prijem za Hazima Osmanovića, predsjednika Kulturno umjetničkog društva „Puračić“. Upravo ovom Društvu pripadaju najveće zasluge za uvrštavanje na Listu.
Ministar Mićanović je naveo da je Ministarstvo prepoznalo rad KUD „Puračić“ koje je dugi niz godina finansijski podržano od strane Ministarstva. Također je iskazao zahvalnost zbog napora koje je KUD „Puračić“ uložilo u očuvanje ovog nematerijalnog dobra baštine, istakavši da je riječ o obimnom poduhvatu koji je u konačnici rezultirao uspjehom.  Ministar je dalje naveo: „Posebno mi je drago pratiti rad vašeg udruženja, obzirom da ste se nametnuli dosljednošću i  činjenicom da imate jasan pravac i cilj, te iz tog razloga uspješan ishod vašeg rada nije slučajan.“
Hazim Osmanović je istakao da KUD „Puračić“ ima u fokusu kulturu u širem smislu i otud njihov angažman na zaštiti nematerijalnog kulturnog naslijeđa. Također je naveo da je u samom postupku upisa elementa  Puraćka ćaska – umijeće pripremanja i služenja na Preliminarnu otvorenu listu nematerijalnog kulturnog naslijeđa FBiH postojala podrška eminentnih članova akademske zajednice, Ministarstva i Javne ustanove Zavod za zaštitu i korištenje kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona. Osmanović je rekao: “Sve naše buduće aktivnosti su usmjerene na očuvanje ovog elementa nematerijalne baštine jer sve do sada urađeno predstavlja preduslov za upis Puraćke ćaske na UNESCO - vu Reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Tako je  naš tradicionalni festival „Dani ćaske“ uvršen na CIOFF Kalendar festivala i njegova realizacija je izuzetno zahtjevna u organizacionom i finansijskom smislu. Podsjećam da je CIOFF Međunarodni savjet organizacija folklornih festivala i narodne umjetnosti, i ta organizacija je zvanični partner UNESCO-a, a naš festival je jedini sa područja Tuzlanskog kantona uvršten u zvanični CIOFF Kalendar festivala.“

31.12.2020. godine

 medex farm2

solana1

adriatic

izazovb

Banner Lukavac 180x112

fhz

 kapija3

grad tuzla1 

 

 

 

rudnik soli gif

poliklinika irac

golden jan 2021 2

tztk

piemonte1

cydonia2
vlada tk1