mrkic2

cydonia2

cementara2

golden jan 2021 3

Zatvoren sajam „Energa 2016“


- Strani izlagači zadovoljni kontaktima sa domaćim firmama -

Energakraj1


Dodjelom priznanja izlagačima jučer je svečano zatvoren 6. Međunarodni sajam energetike „Energa 2016“ koji je tokom svog trodnevnog održavanja u Tuzli okupio više od stotinu izlagača iz zemlje i inozemstva u oblasti energetike, industrije i rudarstva. Zlatko Alidžanović, predsjednik Uprave Tuzlanskog sajma, istakao je da su kao organizatori sajma prema prvim informacijama, jako zadovoljni rezultatima koje su učesnici ostvarili kroz „B2B“ susrete. - Energa nije sajam masovnog okupljanja, nego tipični poslovni sajam, koji iz godine u godinu ostvaruje očekivane rezulte. Posebno bih istakao vrlo pozitivan odnos prema ovogodišnjem nastupu zemlje partnera Republike Češke koja se predstavila sa blizu 20 kompanija. Očekujem da će rezultati ovog sajma, kroz period koji dolazi, ovjeriti ideju organiziranja ovakvog privrednog skupa, po svemu jedinstvenog u regionu, istakao je Zlatko Alidžanović, predsjednik Uprave Tuzlanskog sajma. Učešće brojnih stranih kompanija na ovakvom skupu dokaz je da te firme u svojim strategijama bh. tržištu pridaju veliki značaj, te su zainteresovane za uspostavljanje poslovnih odnosa sa partnerima u ovom dijelu Evrope. -Ovaj sajam je iz ugla čeških firmi veoma uspješan. Imali smo dosta sastanaka sa bosanskim firmama. Mislim da su ispunjena očekivanja i da su predstavnici različitih firmi mogli da nađu zajednički interes da budu partneri ili da sarađuju na nekim budućim projektima koji će biti u BiH, rekao je Marek Jentschke iz Czech Trade, državne agencije za promociju izvoza. U stručnom pratećem sadržaju sajma učešće je uzelo više od 50 eminentnih stručnjaka iz BiH, regiona i Evrope, koji su kroz u javnosti zapažene panele, prezentacije i konferencije predstavili svoje teme ili projekte. Ovogodišnja Energa održavala se pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, te Vlade Tuzlanskog sajma, dok su partneri bili Vanjskotrgovinska/spoljnotrgovinska komora BiH i Privredna/Gospodarska komora FBiH. Za svoj uspješan sajamski nastup priznanja su dobili: Czech Trade, Prumyslova Keramika Sro, PSP Engineering A.S., Temac A.S., Metalcom ZRT, Becker-Warkop SP Zoo, Efacec Praha, Zam-Servis, PWP Wilpo, ETD Transformatory, Ferrit, Inco Engineering S.R.O., Zvvz-Enven Engineering A.S., Ambasada Češke Republike u BiH, ZK – Termochem S.R.O., RSBP Spol S.R.O., Envirmine-Energo A.S., Geotest, Ferrit, Rudar d.o.o., JP Elektroprivreda BiH, EEP Elektro-Elektronik Pranjic Gmbh, Bluetherm, Irma Projekt Sistem d.o.o., Energoinvest dd, Banstroj doo, Luminos doo, Alem Sistemi doo, Č. J. doo, Eco Energy doo, Hifa Oil d.o.o, Elsta Mosdorfer Bosnia doo, Bh Telecom d.o.o., Tehno-Beton d.o.o., Helios d.d., RMU Banovići d.d., Bes Company d.o.o., Vaga Mont d.o.o., Centar Za ekologiju i energiju, Privredna/Gospodarska Komora FBiH, Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska Komora BiH i MN Flex.

PR tim Programa  „Energa 2016“
10.6.2016. godine

Dita pokrenula liniju za proizvodnju omekšivača


Tuzlanska fabrika deterdženata Dita pokrenula je liniju za proizvodnju omekšivača za rublje. Radnici i sindikat tvrde da je Dita ovim kompletirala proizvodnju i postigla prijeratni proizvodni potencijal. Ipak, umjesto optimizma u Diti preovladava zabrinutost za budućnost fabrike. Tuzlansko preduzeće duguje povjeriocima više od 30 miliona KM, a procijenjena vrijednost fabrike je 17 miliona KM. Sindikat strahuje da bi nakon neuspjele prodaje Dite metodom javnog nadmetanja u narednom pokušaju metodom neposredne pogodbe cijena za fabriku mogla biti znatno niža.

ditaomeksivac

9.6.2016. godine

Energetska efikasnost je neiskorištena razvojna šansa bh. ekonomije


„Evropski sistem trgovanja emisijama – perspektive trgovanja emisijama Co2 u BiH“ bila je tema panela drugog dana specijaliziranog sajma „Energa 2016“ koji se ovih dana održava u Tuzli, dok je konferencijski  obrađena tema „Energetska efikasnost u zgradarstvu – generator ekonomskog razvoja BiH“. Edin Delić sa RGGF-a Univerziteta u Tuzli, jedan od moderatora ovog panela, kazao je da je tržište emisijama u EU veoma razvijeno, dok je to u velikoj mjeri velika šansa i za BiH. -Koncept razmjene trgovine emisijama funkcioniše na jednostavan način. Učesnik u proizvodnji koji želi da reducira emisije ima pravo da za to povuče finansijska sredstva, dok sa druge strane proizvođač ili zemlja koja želi povećati emisije mora kroz određene mehanizme da investira novac na drugom prostoru. Inicijativa proistekla iz Kyoto protokola da u periodu 2008. – 2012. treba da smanjimo emisije u odnosu na 1990. godinu za 5,2 procenata, bila je naša velika šansa. BiH je 1990. godine bila velika industrijska zemlja što danas nije slučaj.

Energapanel

Po nekim varijantama BIH je propustila šansu da kroz mehanizme vezan za protokol iz Kyota oprihoduje i do 300 miliona eura. Na trgovini emisijama u EU se obrću milijarde eura, dok je BiH van te priče - rekao je Delić. Azra Rogović Grubić, stručni savjetnik za međunarodne odnose u Ministarstvu vanjske trgovine I ekonomskih odnosa BiH, istakala je da je institucija iz koje dolazi zainteresirana za promociju sistema trgovina stakleničkim gasovima. -Pod pokroviteljstvom našeg ministarstva se provodi projekat EKRAN putem kojeg se vrši jačanje kapaciteta institucija na svim nivoima sa ciljem razmjene informacije i iskustava sa zemljama članicama EU I kandidatima, što bi trebalo rezultirati boljoj poziciji BiH u trgovini emisijama Co2. Razgovor na tu temu na Energi bi trebao biti značajan doprinos tome – istakla je Azra Rogović Grubić. U okviru teme „Energetska efikasnost u zgradarstvu – generator ekonomskog razvoja BiH“ razgovarano je o međunarodnim obavezama BiH prema Energetskoj zajednici u ovoj oblasti, implementaciji konkretnih projekata energetske efikasnosti na objektima, te mogućnostima stvaranja novih radnih mjesta kroz projekte energetske efikasnosti. -Samo u segmentu utopljavanja objekata i korištenjem mogućnosti obnovljivih izvora energije poput proizvodnje peleta, stvara se veliki prostor jačanja domaće privrede i stvaranja novih radnih mjesta. To institucionalno mora biti prepoznato – istakao je Ervin Đember jedan od moderatora jučerašnjeg skupa. Svi učesnici u svojim predavanjima i diskusijama su bili saglasni da je je preduslov za vidliv napredak u projektima energetske efikasnosti u BiH, stvaranje sistema koji bi regulisao ovu oblast na teritoriji cijele države. -AKo govorimo o entitetu FBIH sistem trebaju napraviti i implementirati nadležna ministarstva energije, rudarstva i industrije, te prostornog uređenja i zaštite okoliša na federalnom I kantonalnom nivou. Prije svega treba ustrojiti sistem upravljanja potrošnje energije u zgradama, koje troše jako puno energije. Federalno minisitarstvo prostornog uređenja je potpunosti ustrojilo energetsku efikasnost u zgradarstvu, a sada bi ta zakonska rješenja, po meni, kantoni, koji to još uvijek nisu učinili, samo trebali prepisati, čime bi u ovom entitetu uklonili prepreke za zakonsko uređenje ove oblasti u potpunosti – istakla je Jasmina Katica, šefica odsjeka za energetsku efikasnost Ministarstva prostornog uređenja Federacije BiH. Na polju energetske efikasnosti u zgradarstvu u BiH, veliki doprinos je dao USAID koji je uvoj oblasti implementirao 17 projekata na teritoriji cijele BiH. -Projekti su realizirani u saradnji sa drugim stranim organizacijama i domaćim partnerima i pokazali su da je moguće kroz ulaganja u energetsku efikasnost smanjiti potrošnju energije ali i potaći domaću privredu da proizvodi energetski efikasne materijale i opremu, što može biti i ekonomski pokretač razvoja BiH – rekao nam je Mak Kamenica, zamjenik direktora USAID ovog projekta Investiranje u sektor energije. Na konferneciji je posvećena pažanja i energetskom certificiranju, te prirodnim sirovinama kao inovativnim rješenjima građevinskih materijala. Posljednjeg, trećeg sajamskog dana, bit će prezentirana dva projekta „Osnivanje Virtualnog instituta za energiju BiH“, te „Analize i definisanje konretnih mogućnosti korištenja degradiranog rudničkog zemljišta za razvoj MSPA na području SI BiH“.

PR tim Programa  „Energa 2016“
9.6.2016. godine

Prijem u Ambasadi Narodne Republike Kine u BiH


Povodom organizacije Treće konferencije lokalnih lidera Kine i 16 zemalja Srednje i Istočne Evrope (CEEC), koja će se održati  17. i 18. juna u kineskoj provinciji Hebei, jučer je u Ambasadi Narodne Republike Kine u BiH upriličen radni sastanak sa delegacijom Vlade i privrednika Tuzlanskog kantona koji će se predstaviti na ovoj konferenciji. Bila je ovo prilika da se ukratko predstave potencijali Tuzlanskog kantona, privredni subjekti i sve ono što će sa našeg područja biti prezentovano u okviru Konferencije.

BegoKineskaambasada

U ime Vlade Tuzlanskog kantona jučerašnjem prijemu su prisustvovali premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić i ministar razvoja i poduzetništva Nermin Hodžić. „Ovo je svakako prilika da naši uspješni privrednici ostvare saradnju sa kineskim privrednicima, da eventualno ponude svoje usluge na tržištu Kine. Mi imamo već kompanije koje posluju sa Kinom i to je pokazatelj da je naša privreda konkurentna“, istakao je premijer Gutić. Tema Treće konferencije lokalnih lidera bit će saradnja Kine i zemalja CEEC-a „Nove mogućnosti, nove oblasti, novi prostor, u oblastima ekonomije, industrije, tehnologije, obrazovanja, kulture“, a prisustvovat će joj više od 50 lokalnih lidera 16 evropskih zemalja i 15 lidera kineskih provincija.

9.6.2016. godine

Elektroprivrede u FBiH najavile ulaganja u desetine novih projekata


Panel „Strateški pristup investiranju u energetski sektor BiH“ bio je centralni događaj konferencijskog dijela sajma „Energa“, koji je jučer otvoren u Tuzli. Prof. dr. Edin Delić, sa Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, moderator panela na kojem se govorilo o razvoju prenosne mreže u BiH, investicijskim ciklusima kapitalnih ulaganja u elektroprivredama te planovima ulaganja i modernizacije rudnika uglja,  istakao je da je ključni problem u strateškom investiranju u energetskom sektoru, nepostojanje energetske strategije u državi Bosni i Hercegovini. -Nadam se da će ovo biti jedan od načina da ukažemo na nužnost usvajanja strategije koja će kazati koliko energije trebamo dnevno, iz kojih izvora ćemo tu energiju priskrbiti, koju industriju ćemo u skladu sa tim razvijati. Elektroprivrede i drugi subjekti u energetskom sektoru ne mogu dati na to odgovor, a to je pitanje za politiku u cijeloj BiH, koja hitno morati reagovati – istakao je prof.dr. Edin Delić. Da se na tom polju prave određeni pomaci istakao je doc. dr. sc. Admir Softić iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, navodeći da je nepostojanje državne strategije otežavajući faktor za investitore a ograničavajući za druge subjekta kojima su zbog toga uskraćena značajna sredstva iz predpristunih fondova EU. Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije JP EPBiH govorio je o investicijskim planovima EP BiH u naredne tri godine, sa posebnim osvrtom na kapitalna ulaganja u nove objekte, kogeneraciju – grijanje gradova u neposrednoj blizini TE objekata, te odsumporavanje i denitrifikaciju u TE Tuzla i Kakanj.

Energapanelprvi


-Investicijski ciklus u elektroenergetskom sektoru u BiH je u značajnom zakašnjenju u odnosu na zemlje regiona i Evropske unije, pa stoga nastojimo ubrzati te procese. Stoga je važno da u narednom investicijskom periodu uspijemo pokrenuti procese izgradnje termobloka 7 u TE Tuzla. Tender za vjetropark Podveležje je već raspisan, a očekujemo uskoro i raspisivanje tendera za male hidroelektrane u Neretvici, čime ćemo postići željeni miks kada su u pitanju izvori proizvodnje električne energije. Na taj način pokazujemo da smo kompanija koja želi da investira, da koristi domaće resurse, ali ujedno i poštuje ono što nam Evropska unija nalaže kroz svoje direktive – rekao nam je Salkić. U predstojećem investicijskom ciklusu u JP EP BiH važnu poziciju zauzimaju planovi ulaganja i modernizacije rudnika uglja koji se nalaze u njihovom sistemu. -Krajem marta Skupština je donijela odluku o investiranju 329 milona KM u te svrhe, što uz raniju odluku o investiranju u Rudnik Zenica u vrijednosti od 40 miliona KM, govori o opredjeljenju EPiH da se napravi značajan iskorak kada je u pitanju modernizacija naših rudnika – rekao nam je Nevad Ikanović, izvršni direktor za proizvodnju JP EPBiH. Miroslav Nikolić, rukovoditelj razvoja za obnovljive izvore i energetsku učinkovitost JP Elektroprivrede HZ HB d.d. Mostar. Istako je da i u ovoj kompaniji imaju značajne investicijske planove u proizvodnim i distributivnim elektronergetksim objektima, a u tri godine bi se kroz različite faze radilo na čak 35 projekata. -Najznačajni projekat je vjetroelektrana Mesihovina na području Duvna, gdje ćemo imati 22 vjetroturbine po 2,3 megavata snage, za koju su već zaključeni ugovori o izgradnji. Jučer je potpisan ugovor o izgradnji pristupnih puteva, koji bi trebali biti izgrađeni do proljeća naredne godine, kada počinje instaliranje vjetroelektrana. Crpna hidroelektrana „Vrilo“ u općini Tomislavgrad bi trebala biti završena do 2023. godine, a zatim slijedi izgradnja vjetroelektrane „Poklečani“ u Posušju. Projekat izgradnje rudnika i termoelektrane "Kongora" zbog otpora nevladinig organizacija i lokalnog stanovništva trenutno je u zastoju. Kada je u pitanju sistem distribucije, tu su planirana ulaganja od 150 miliona KM – rekao nam je Nikolić.
Drugog sajmskog dana, u srijedu 8. juna/lipnja 2016. godine centralne konfenrencijske teme su: „Evropski sistem trgovanja emisijama (EU ETS) - perspektive trgovanja emisijama“ i „Energetska efikasnost u zgradarstvu – generator ekonomskog razvoja BiH“, te prezentacija projekta „Energetska efikasnost u BiH (BEEP)“.

PR tim Programa  „Energa 2016“

rudnik soli gif

medex farm2

lovic

piemonte1

golden jan 2021 2

cydonia2
vlada tk1

 

 

 

Volim Tuzlu na Facebooku